istiğrâk


istiğrâk
(A.)
[ قاﺮﻐﺘﺱا ]
1. dalma, gömülme.
2. boğulma.
3. kendinden geçme.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • istiğrak — is., ruh b., esk., Ar. istiġrāḳ Dalınç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İSTİGRAK — Gark olmak, dalmak. * Dalgınlık. * Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek. * Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek. * Gr: El harf i ta… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EHL-İ İSTİĞRAK — Manevi bir coşkunlukla kendinden geçmiş hâle giren zatlar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • dalınç — is., cı, ruh b. 1) Kendinden geçercesine sessiz bir coşkuya dalma, istiğrak, meditasyon 2) Günlük hayatın sıkıntılarından sıyrılmak amacıyla bağdaş kurarak sessiz ve hareketsiz bir biçimde düşüncelerden uzaklaşma, kendini dinleme, istiğrak,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • LÂM-I CER — Kelimeyi cerreden lâm harfi. Kelimenin sonunu i diye okutur. Lillâhi, Lieclillâhi de olduğu gibi. İstihkak ve ihtisas, has ve müstehak ve zarfiyyet, illet mânâsını verir LÂM I TA RİF VEYA LÂM I İ Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • kapsamak — şamil ve havi olmak, şehir ve kaleyi askerle istila etmek, istigrak eylemek, ihate, muhasare …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CEZBE — Tas: Meczubiyet, istiğrak. Allah ı hatırlayıp Allah sevgisi ile kendinden geçer bir hale gelme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EHL-İ SEKR — f. Aklı ile hareket edemeyip hissi ve zevki ile hareket eden, sarhoş. * Tas: İlâhî bir tecelli ile istiğrak halinde olanın kendinden geçmesi hali …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FARK-I TÂMM — Tas: Dünya ile olan alâkaları tamamen terkederek, ehadiyyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haleti …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FENAFİLLAH — (Fenâ fillâh) Tas: Abdin zât ve sıfâtının, Hakk ın zât ve sıfâtında fâni olması. Başka bir ifade ile: Dünya alâkalarını külliyen kat ve ehadiyet dergâhına tam bir teveccühle istiğrak haletidir. Sofi, bu maksada erebilmek için her şeyi terk eder …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük